StrażBulans - transport medyczny

ul. Zwierzyniec 2
62-310 Pyzdry

Telefon: 604 925 664

e-mail: biuro@strazbulans.pl

Nasz zespół jest do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.


Marka StrażBulans należy do:

STRAŻ GRUPA SERWISOWA MACIEJ BESER
ul. Zwierzyniec 2
62-310 Pyzdry
NIP: 6671522585


Nasze marki:


Chcesz się z nami skontaktować? Wypełnij poniższy formularz, aby wysłać wiadomość. Na wiadomości staramy się odpowiadać na bieżąco jednak priorytet ma kontakt telefoniczny.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STRAŻ GRUPA SERWISOWA MACIEJ BESER, ul. Zwierzyniec 2, 62-310 Pyzdry, NIP 6671522585.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat lub przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa.
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy